Kompleksowe usługi związane z organizacją i obsługą pogrzebów od 1991 roku.

Ekshumacja zwłok
Dąbrowa Górnicza

Ekshumacja z definicji jest procesem wydobycia zwłok lub szczątków ludzkich, z ich dotychczasowego miejsca spoczynku. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Z 2001 r., Nr 153 poz. 1778) przeprowadzenie ekshumacji możliwe jest w terminie od 16 października do 15 kwietnia, chyba że Inspektor Sanitarny wyrazi (z uwagi na nadzwyczajne okoliczności) zgodę na inny termin.

Ekshumacja może być przeprowadzona z kilku powodów. Jednym z nich jest chęć lub konieczność przeniesienia zmarłego do innej mogiły, która wynika z mocy prawa bądź życzenia rodziny. Przeprowadzenie ekshumacji możliwe jest po uzyskaniu zgody Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, właściwej dla położenia cmentarza, na którym ekshumacja ma zostać przeprowadzona, po złożeniu umotywowanej prośby. Sanepid wydaje zgodę na przeprowadzenie ekshumacji w formie decyzji administracyjnej. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o wydanie zgody na przeprowadzenie ekshumacji określone są w art 10 oraz art 15 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

  1. Pozostały małżonek/ka
  2. Krewni zstępni (dzieci i wnukowie zmarłego)
  3. Krewni wstępni (rodzice zmarłego)
  4. Krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo i kuzyni zmarłego)
  5. Powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (zięć, synowa, teściowie zmarłego)

Firma Kasperczyk przeprowadza kompleksowo usługę ekshumacji. Zajmujemy się zarówno załatwieniem wszelkich formalności prawnych i kancelaryjnych, jak również realizujemy wszelkie prace na cmentarzach.

Ekshumacji zwłok dokonujemy na cmentarzach w całym kraju. Zapewniamy przy tym przewóz szczątków i zwłok bezpośrednio na miejsce pochówku. W razie Państwa życzenia oprócz tradycyjnego pochówku w trumnie, szczątki mogą również być poddane kremacji i pochowane w urnie.

Zlecenia przeprowadzenia ekshumacji przyjmujemy przez cały rok z zastrzeżeniem, iż realizacja może nastąpić w okresach przewidzianych ustawą tj. w terminie od 16 października do 15 kwietnia.